gallery/cooltext282861716619481

Welkom, u zocht naar medicinale wiet olie,, cannabis olie, hennep olie, weed olie een echte olie welke naast CBD ook THC bevat?

Dan bent u hier op het juiste adres, via ons te verkrijgen is 1e klas cannabis olie.

Niet van knip of rest afval uit de coffee shop want veel en vaak bevat deze schadelijke stoffen deze zijn gebruikt voor groei of bestrijding van ongedierte, insecten, schimmels etc.

Bij ons vindt u enkel olie van 100% biologische teelt, tevens is alle olie eerst getest op onzuiverheden en sterkte, enkel olie welke het predicaat heeft van schoon en goed komt bij ons in aanmerking.

Onze olie is bedoeld voor een goede nachtrust en om pijn te bestrijden, veel mensen gebruiken deze olie ter voorkoming of genezing van kanker of andere aandoeningen.

gallery/333o

Tetrahydrocannabinol of THC s de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.

Geschiedenis

THC werd in 1964 voor het eerst geïsoleerd door Raphael Mechoulam en Yechiel Gaoni van het Weizmann Instituut in Rehovot (Israel)In cannabis zijn daarnaast meer dan 60 andere cannabinoïden geïdentificeerd, de rol en het belang van veel van deze verbindingen is nog niet of nauwelijks opgehelderd.

Toxicologische (en medicinale) eigenschappen van Δ9-THC zijn vooral onderzocht in muizen en ratten, vanwege hun relatief korte levensduur en gemakkelijke behandelbaarheid. De uitkomsten van onderzoeken zijn vaak redelijk op zichzelf staand en spreken elkaar soms zelfs ronduit tegen. Vooralsnog is er nog geen allesomvattende theorie over de werking van THC op onder andere de hersenen, die alle bevindingen weet te verklaren. De controle op THC als stof wordt over de gehele wereld steeds minder, gezien er steeds meer bekend wordt over de medicinale eigenschappen. Het gebruik van wiet en hasj wordt al jaren gedoogd en kon In Nederland als eerste land als niet-geregistreerd gebruik op doktersrecept worden verkregen (medicinale wiet, of mediwiet). Synthetische THC (dronabinol) wordt verkocht als palliatief medicijn in pilvorm onder de naam Marinol.

Werking

De effecten worden opgewekt doordat THC de werking van de neurotransmitter anandamide nabootst. Zo hecht THC zich aan een receptor, die bekendstaat als de cannabinoïdereceptor. Omdat cannabinoïden van nature niet voorkomen in het menselijk lichaam, begon de zoektocht naar de endogene stof van deze receptor (de stof die zich normaal gesproken bindt aan de receptor), hetgeen heeft geleid tot de ontdekking van anandamide, een endocannabinoïde en onderdeel van het endocannabinoïde-systeem. Deze stof is tevens een klein bestanddeel van cacao en chocolade. Onderzoek naar de verspreiding van receptoren in de hersenen verklaart waarom de kans op toxificatie ten gevolge van het gebruik van THC zo laag is (of waarom de LD50 van de stof zo groot is): gedeelten van de hersenen, die vitale functies zoals cellulaire ademhaling controleren, hebben niet zo veel receptoren, dus het effect is hier zeer gering, zelfs bij doses groter dan wat onder normale omstandigheden kan worden ingenomen.

Structuur en reactiviteit

Δ9-THC bindt aan de cannabinoïdreceptor en bootst daarmee de werking na van anandamide. Δ9-THC heeft vooralsnog geen bekende chemische reactiviteit en kan daardoor celprocessen alleen ontregelen op receptorniveau.

Synthese

Er zijn verschillende isomeren van het cannabinoïd THC. Type A en Type B komen van nature voor in de hars van Cannabis sativa, Cannabis indica en Cannabis ruderalis, de drie hennepsoorten die bruikbaar zijn voor de productie van marihuana. Type C komt van nature niet voor en kan alleen synthetisch bereid worden. De synthese van THC type C wordt veel uitgevoerd, omdat THC type C een 500 keer sterkere werking heeft dan THC types A en B. Er zijn twee methoden om THC te synthetiseren:

Methode 1

De basis van THC ligt hier in 1,3,5-trichloorbenzeen. In het oplosmiddel bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) wordt door methanolyse 1-chloor-3,5-dimethoxybenzeen gevormd.

Het gevormde 1-chloor-3,5-dimethoxybenzeen reageert met Mg2+ tot een Grignard-reagens. Hierna vindt een Grignard-reactie plaats in het oplosmiddel tetrahydrofuraan. Het product dat daarbij ontstaat, wordt daarna gehydrolyseerd door toevoeging van zwavelzuur. Hierbij wordt een aminegroep omgezet in een ketongroep en ontstaat 3,5-dimethoxyfenyl-(n-butyl)-keton.

Dit product wordt gereduceerd, waarbij de ketongroep via een alcoholgroep naar een waterstofatoom wordt omgezet.

Het ontstane product, 3,5-trimethoxy-fenyl-(alkyl), wordt gedemethyleerd.[3] Hierbij worden 2 alcoholgroepen gevormd, en ontstaat er 5-(alkyl)-resorcinol.

5-(alkyl)-resorcinol wordt gecondenseerd en omgezet in de verschillende isomeren van tetrahydrocannabinol (THC).


 

Methode 2

De basis van THC ligt hier in 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur. Deze wordt gemethyleerd met dimethylsulfaat. Hiertoe worden eerst de OH-groepen aan de aromatische ring gedeprotoneerd door NaOH, waarna de methylgroepen van het dimethylsulfaat een binding aangaan met de oxide-ionen aan de aromatische ring.

Het ontstane 3,4,5-trimethoxybenzoëzuur zal reageren met fosforpentachloride, waarbij 3,4,5-trimethoxy-benzoylchloride wordt gevormd.

Vervolgens wordt dit met behulp van ammoniumhydroxide en petroleumether omgezet tot 3,4,5-trimethoxy-benzamide. Het ammoniumatoom is nucleofiel, en valt aan op het elektrofiele koolstofatoom. Het chloride zal door een herschikking van de elektronen loslaten.

3,4,5-trimethoxy-benzamide ondergaat een Grignard-reactie met magnesium-1-broombutaan. Hierbij ontstaat 3,4,5-dimethoxy-fenyl-(n-butyl)-keton.

Dit product ondergaat een directe reductie, waarbij het keton via een alcoholgroep gereduceerd wordt tot een waterstofatoom.

Het nu ontstane 3,5-trimethoxy-(fenyl)-alkyl ondergaat demethylering, waarbij de methylgroep van de methylether aan de aromatische ring wordt omgezet in een alcohol. Ook wordt de methoxygroep verwijderd, waardoor 5-(alkyl)-resorcinol ontstaat.

Dit ondergaat condensatie om uiteindelijk tot THC te worden omgezet.


 

Werkingsmechanisme

THC komt het lichaam meestal binnen via de luchtwegen, waardoor het snel geabsorbeerd wordt en de hersenen snel bereikt. THC werkt, samen met de endogene neurotransmitter anandamide, in op de cannabinoïdereceptoren in de hersenen. Deze receptoren bevinden zich in de basale ganglia, de hippocampus, het cerebellum en in lage concentraties in de hersenstam. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat THC een grote affiniteit heeft voor de cannabinoïde receptoren in de basale ganglia en het cerebellum, en een middelmatige affiniteit voor de receptoren in de hippocampus en de hersenstam. De cannabinoïde receptoren in de hersenen zijn de zogenaamde CB1-receptoren, G-eiwit-gekoppelde receptoren, gevestigd op axonuiteinden in het centraal zenuwstelsel. Wanneer THC aan deze receptoren bindt, worden ze geactiveerd, waardoor de IP3 pathway op gang gebracht wordt. Hierdoor wordt de intracellulaire afgifte van calcium verhoogd. De calciumpotentiaal wordt hierdoor minder, en dus wordt de influx van calcium door de voltage afhankelijke calciumkanalen in zenuwcellen geremd. Er kan minder prikkelgeleiding plaatsvinden, waardoor de afgifte van een aantal neurotransmitters, waaronder gamma-aminoboterzuur (GABA), in het centraal zenuwstelsel zal afnemen.

Metabolisme

Het cannabinoïde THC is erg lipofiel, en daarmee een goed substraat voor cytochroom-P-450-enzymen, via welke route het metabolisme dan ook geschiedt. THC wordt opgeslagen in vetweefsel van de organen en heeft daardoor een hoge halfwaardetijd. Omdat het zich opslaat in vetweefsel, zullen infrequente gebruikers met een hoog metabolisme hun lichaam eerder vrijmaken van THC dan frequente gebruikers met een laag metabolisme. Er zijn zo'n 100 metabolieten van THC bekend. De eerste stap in het metabolisme van THC is de hydroxylatie op de C-11-positie door cytochroom P-450 2C9. Na deze hyroxylatiestap treedt een oxidatie op, waarbij Δ9-THC-11-oic acid ontstaat, het THC-metaboliet dat het meest wordt geëxcerneerd, geconjugeerd met glucuronzuur. Naast deze, meest voorkomende, manier van metaboliseren, kan er nog een tal van andere metabolische transformaties optreden, waarbij hydroxyzuren, dihydroxyzuren, diols en triols ontstaan. In de fase I-metabolieten worden epoxiden en reducties van de dubbele binding aangetroffen. In fase II-metabolieten tref je conjugaten met glucuronzuur, langeketenvetzuren en glucose aan. De 11-hydroxymetabolieten van Δ9-tetrahydrocannabinol zijn even actief, en soms actiever dan het THC zelf.

Excretie

THC en zijn metabolieten worden voor een groot deel uitgescheiden in de urine, voornamelijk als Δ9 -THC-11-oic acid. Tevens geschiedt een groot deel van de THC-excretie via de feces. De halfwaardetijd van THC is gemeten aan de hand van de urine-excretie en bedraagt 24,9 – 35,3 uur. Overigens geschiedt de excretie van THC ook via de moedermelk. Hoewel er geen schadelijke effecten in embryo’s zijn aangetoond, wordt het toch afgeraden THC te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Therapeutische effecten

In vier onderzoeken is uitgewezen dat Δ9-THC een nuttig medicijn kan zijn bij multiple sclerose. Er is gekeken naar: zenuwpijn, chronische pijn met MS als oorzaak, algemene symptomen van MS en naar de pijn die veroorzaakt wordt door de plexus brachialis. Uit alle vier de onderzoeken blijkt dat er een significante vermindering is van de symptomen. Patiënten die een mix kregen van THC en cannabidol, bleken veel minder last te hebben van pijn en spasme.

Het wordt in sommige landen voorgeschreven onder de naam Dronabinol, de INN- of USP (United States Pharmacopeia)-benaming (en de DAC-aanduiding, Duits Arznei Codex) voor Δ9-THC in een zuiverheid van minimaal 95%. Het wordt gebruikt als symptoombestrijding bij onder andere misselijkheid en braken.

Patiënten die chemotherapie ondergaan kunnen effectief THC gebruiken, zowel oraal als door roken, om minder misselijk te zijn en om minder over te hoeven geven. Uit onderzoek blijkt dat THC lichtelijk beter werkt dan andere middelen tegen overgeven en misselijkheid. Patiënten bleken voor cannabinoïden te kiezen als steun tijdens toekomstige chemotherapieën. Hiv-patiënten verliezen vaak veel gewicht ten gevolge van anorexie. Een bijwerking van THC is dat het een eetlust opwekt, ook wel bekend als de vreetkick. Door deze vreetkick kan de anorexie tenietgedaan worden. Hetzelfde geldt voor de anorexie/cachexie ten gevolge van kanker. Verder kan het symptomen verlichten bij slaap- en angststoornissen, waaronder posttraumatische stress-stoornissen. Ook blijkt het gebruik van THC de oogdruk te verminderen.

In België en Nederland is het niet als geneesmiddel geregistreerd. Wel wordt in Nederland op experimentele basis THC, in de vorm van cannabis, voorgeschreven aan patiënten met MS. Cannabis die door de apotheek wordt verstrekt, wordt wel 'mediwiet' (medicinale wiet) genoemd

Bron: wikipedia

Wat mag u van ons verwachten?

 

Uiteraard een goed, sterk en biologisch product.

Snelle verzending altijd met track en trace van post.nl

(binnen Nederland, voor Duitsland en België verzending met DPD)

Gegarandeerde ontvangst.

Jarenlange ervaring met het product en expertise in toepassingen.

U kunt 24-7 bij ons terecht met al uw vragen, of verzoeken voor informatie.

Eenvoudig bestellen en afrekenen via onze webshop.

Wij kunnen op uw verzoek het product in elke gewenste inname vorm leveren,

pipetten, capsules, zetpillen, chocolade, puur als pasta in spuit enz.

Ons assortiment:

De cannabis olie met THC heet bij ons D9.

Delta 9 staat voor THC.

In pipet verkrijgbaar 4 verschillende sterkten.

500 mg, 1000 mg, 1500 mg en 2000 mg.

D9 pijnstillende balsem, of voor b.v. psoriasis en eczeem.

1000 mg D9 in blik van 50 ml.

Medicinale chocolade repen 1000 mg D9 24 blokjes.

30 VG capsules met totaal van 1000 mg D9

12 of 24 zetpillen met 1000 mg D9

D9 thee 12 kant en klare zakjes direct voor gebruik.

D9 Kief-Skuff en D9 E-Liquids

De spelregels:

 

U meld zich bij ons aan door middel van het invullen van het contact formulier.

Wij zullen per email contact met u opnemen en u vragen waarvoor en welk product u wenst om er voor te zorgen dat u de juiste informatie krijgt.

Wij behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk, en verstreken nooit gegevens aan derden.

Wij willen deze producten enkel verkopen aan hen die dit willen gebruiken als medicinale toepassing,

om gebruik of misbruik van dit product van minderjarigen te voorkomen kunnen wij u vragen om aan te tonen dat u meerder jarig bent.

Na overleg en overeenstemming ontvangt u van ons de link naar de webshop.

Disclaimer:

 

Mediwiet-winkel is geen onderdeel van stichting mediwiet.

Echter juichen wij wel het werk van deze stichting en de inzet

van Wernard Bruining toe.

Wij behouden ons het recht voor bij twijfel voor juiste toepassing

of correcte leeftijd het contact te beëindigen.

Wij claimen geen medicinale toepassing of werking van het product.

Tevens zijn wij geen medisch deskundige of arts en kunnen u ook

geen medisch advies geven.

Natuurlijk geven wij wel onze mening, of verwijzen naar openbare informatie.

Bij deze adviseren wij iedereen eerst contact op te nemen met uw huisarts ,

specialist voordat u begint met dit product.

gallery/cbdtvlogo
CBD wijzer
gallery/57605d6e6ffbb155506cf77b
KLIK HIER
cbd+plus
gallery/kvkk
gallery/57605d6e6ffbb155506cf77b